วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ช่อง โสตสุรินทร์ NEws

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

อบรม DOE To CBC

นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมการอบรม DOE To CBC รุ่นที่ 4 กลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มภาคอีสาน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
�โดยทีม อ.เอก วิทยากรจาก สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ
�ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.
บุรีรัมย์​

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

งานแถลงข่าว การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแสดงช้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าว การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชุมชน กิจกรรม งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้สื่อข่าว แถลงข่าวการเขิญชวนพี่น้องทุกจังหวัดเชิญเที่ยวงานช้าง ครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการจัดสรรเงินบริจาคนักเรียนยากจน ในสถานการณ์โควิด 19

สำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ ได้มีโครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มอบโดยนายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดูเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/deafsurinfanpage/?ref=bookmarks
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 พ.ย.63 ผู้อำนวยการนายวิจิตร พิมพกรรณ นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแสดงความยินดี นายฉลาด สาโยธา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 9 ณ หอประชุม สพป.สุรินทร์เขต 3

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน พร้อมด้วยนางรัชนีกร คงเสมอ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและนำไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ดำเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ปลูกจิตสำนึ ผู้เรียน ให้ทำความดี ไม่กี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ
เลิก อบายมุขทั้งหลาย

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright

วันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักเรียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางอาภรณ์ มุ่งสุข นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น