คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2021

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามปราสาทร่วมใจรักษ์ ในครั้งนี้ ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามปราสาทร่วมใจรักษ์ ในครั้งนี้ ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะ ที่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและมอบอุปกรณ์พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๓๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะ ที่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและมอบอุปกรณ์พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๓๔

ลงนามถวายพระพร

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน พร้อมคณะครู เดินทางเข้าบริจาคสิ่งของ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์พักคอย โกดังข้าว ส.เจริญชัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน พร้อมคณะครู เดินทางเข้าบริจาคสิ่งของ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์พักคอย โกดังข้าว ส.เจริญชัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล กิจกรรมพืชผัก และกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่โรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่คณะครูแต่ละท่านรับผิดชอบ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล กิจกรรมพืชผัก และกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่โรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่คณะครูแต่ละท่านรับผิดชอบ