คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2021

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับสาธารณสุขอำเภอปราสาท ปกครองอำเภอ โรงงาน HBI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อพเลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจดูสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวพนักงานโรงงาน เย็บผ้า HBI ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(covid-๑๙) ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับสาธารณสุขอำเภอปราสาท ปกครองอำเภอ โรงงาน HBI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อพเลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจดูสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวพนักงานโรงงาน เย็บผ้า HBI ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(covid-๑๙) ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึดษา ทั่วประเทศ” ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึดษา ทั่วประเทศ” ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

ประชุมสามัญประจำปีสมาคมกีฬาหูหนวกแห่งประเทศไทย, โครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการ “โสตศึกษา”

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมสามัญประจำปีสมาคมกีฬาหูหนวกแห่งประเทศไทย, โครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการ “โสตศึกษา”

ผู้บริหารฉีดวัคซีนเข็มที่สอง, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ผู้บริหารฉีดวัคซีนเข็มที่สอง, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรง คุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๐ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัวหวัดร้อยเอ็ด

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรง คุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๐ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัวหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางรัชนีกร คงเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมไทรงาม ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางรัชนีกร คงเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมไทรงาม ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอปราสาท (EOC) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอปราสาท (EOC) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี