คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2021

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มอบเครื่องกรองน้ำ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มอบเครื่องกรองน้ำ

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักเรียน

ประชุมติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙