คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2021

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเกี่ยวข้าว ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

MOU กิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน MOU กิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลศึกษาดูงาน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลศึกษาดูงาน

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ ๑,๒

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ ๑,๒

ให้บริการพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ให้บริการพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ทอดกฐินสามัคคี วัดมุนีนิรมิต

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ทอดกฐินสามัคคี วัดมุนีนิรมิต

ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School