คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2023

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

งานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๖ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๖ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

การแข่งขันกีฬาสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม ๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การแข่งขันกีฬาสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม ๔

โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ