นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ (สด)ทางโทรศัพท์รายการ “อีสานเช้านี้” ออกอากาศ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในประเด็น “ผลกระทบโควิด ๑๙ ต่อการเรียนการสอนเด็กพิเศษ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร