คลังเก็บผู้เขียน: admin

สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ศาลแขวงสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ศาลแขวงสุรินทร์

รณรงค์สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน รณรงค์สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.กลุ่ม ๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.กลุ่ม ๔

ทำบุญครบรอบ ๓๑ ปี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ทำบุญครบรอบ ๓๑ ปี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชลอ เมืองทอง ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชลอ เมืองทอง ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี