คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) นายวิจิตร พิมพกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ครบรอบ ๑๓๓ ปี รร.จปร.

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) นายวิจิตร พิมพกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประเมินคัดกรองนักเรียนใหม่

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุม ผอ.สถานศึกษา สศศ.กลุ่ม 4

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 69

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) โรงเรียนโสตศ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 19

วันนี้(22 สิงหาคม 62) นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมดำนาวันแม่

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น