คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุม ผอ.สถานศึกษา สศศ.กลุ่ม 4

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) โรงเรียนโสตศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 19

วันนี้(22 สิงหาคม 62) นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมดำนาวันแม่

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ศิษย์เก่า เข้าบริจาคสิ่งของ เนื่องในโอกาส รร.จปร.ครบรอบ 132 ปี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ช่อง โสตสุรินทร์ NEws

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ลงนามถวายพระพร

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร พิมพกรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

อบรมการคัดแยกขยะ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น