คลังเก็บผู้เขียน: admin

อบรมการเลี้ยงไส้เดือน

วันที่ 20 มกราคม 2564นายบุญรักษ์ ครองมิ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

รับมอบเครื่องแสกนอุณหภูมิร่างกาย

วันที่ 18 มกราคม 2564นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทำบุญร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 12 ต.เชื้อเพลิง

วันที่ 16 มกราคม 2564นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563  นายวิจิตร พิมพกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เปิดลานกีฬาสินเจริญสนม ลานกีฬาอเนกประสงค์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงวัย

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓นายวิจิตร พิมพกรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น