คลังเก็บผู้เขียน: admin

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะ ที่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและมอบอุปกรณ์พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๓๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะ ที่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและมอบอุปกรณ์พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๓๔

ลงนามถวายพระพร

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน พร้อมคณะครู เดินทางเข้าบริจาคสิ่งของ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์พักคอย โกดังข้าว ส.เจริญชัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน พร้อมคณะครู เดินทางเข้าบริจาคสิ่งของ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศูนย์พักคอย โกดังข้าว ส.เจริญชัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล กิจกรรมพืชผัก และกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่โรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่คณะครูแต่ละท่านรับผิดชอบ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล กิจกรรมพืชผัก และกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่โรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่คณะครูแต่ละท่านรับผิดชอบ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน ให้การต้อนรับ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท และคณะกรรมการ EOC ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง Community Isolation (CI) อำเภอปราสาท ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน ให้การต้อนรับ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท และคณะกรรมการ EOC ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง Community Isolation (CI) อำเภอปราสาท ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอปราสาท (EOC) เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง Community Isolation (CI) อำเภอปราสาท ณ หอประชุมอำเภอปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาทเป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอปราสาท (EOC) เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง Community Isolation (CI) อำเภอปราสาท ณ หอประชุมอำเภอปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาทเป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดทำวิดีโอประกอบเพลง มาตรการประหยัดพลังงาน อำนวยการผลิตโดย นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยบุคลากรร่วมใจกันผลิตสื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และพลังงานเชื้อเพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดทำวิดีโอประกอบเพลง มาตรการประหยัดพลังงาน อำนวยการผลิตโดย นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยบุคลากรร่วมใจกันผลิตสื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และพลังงานเชื้อเพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙