วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะ ที่มาทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและมอบอุปกรณ์พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๓๔

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร