วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปนิดา การกล้า หัวหน้างาน อนามัยโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อำเภอปราสาท (EOC)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร