คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

ประชุมออนไลน์โครงการ Partnership School Project

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมออนไลน์โครงการ Partnership School Project

อบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ด Kidbright

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ด Kidbright

คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูดีศรีปราสาท

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูดีศรีปราสาท

สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

งานวันคนพิการสากล จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานวันคนพิการสากล จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

ตรวจ ATK นักเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ตรวจ ATK นักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2