บุคลากรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูดีศรีปราสาท” จำนวน 12 ท่าน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร