อบรมการเลี้ยงไส้เดือน

วันที่ 20 มกราคม 2564
นายบุญรักษ์ ครองมิ่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาเป็นวิทยากรในการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการคือครูบุคลากรนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลเชื้อเพลิงและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน การอบรมเริ่มภาคทฤษฎีและต่อด้วยภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไส้เดือนเห็นประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน และนอกเหนือจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานเรื่องน้ำส้มควันไม้ เตาเผาถ่าน และเตาเผาขยะเพิ่มเติมอีกด้วย

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

รับมอบเครื่องแสกนอุณหภูมิร่างกาย

วันที่ 18 มกราคม 2564
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบท่านรองฯ ฉัตรวิไล แน่นหนา และครูปณิดา การกล้า ครูอมรรัตน์ ซะรุงรัมย์ รับมอบ เครืองแสกนอุณหภูมิร่างกาย จากองค์กรบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน และใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทำบุญร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 12 ต.เชื้อเพลิง

วันที่ 16 มกราคม 2564
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการและครูเวรประจำวัน ร่วมกิจกรรมทำบุญร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลเชื้อเพลิง โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงวัยในชุมชน

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563  นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนเพื่อประชาชน
ด้อยโอกาสในเขตถิ่นทุรกันดาร
ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เปิดลานกีฬาสินเจริญสนม ลานกีฬาอเนกประสงค์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงวัย

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย โดยเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมคือ ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถทำการเกษตรด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย ไร้สารพิษ ทำกินได้ในครอบครัวและที่สำคัญสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทาง

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน นำคณะครูบุคลากร นักเรียน ทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาวัดมุนีนิรมิต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูธำรงสีลคุณ เจ้าคณะอำเภอปราสาท เจ้าอาวาสวัดมุนีนิรมิต ให้ใช้พื้นที่ของวัดเพื่อใช้เป็นแปลงนาสาธิตให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำนาตลอดทั้งฤดูกาล

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น