รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี ๒๕๖๕

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ

ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

กีฬาวันครูอำเภอปราสาท

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กีฬาวันครูอำเภอปราสาท

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาทำ MOU และศึกษาดูงาน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาทำ MOU และศึกษาดูงาน

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

ประชุมออนไลน์โครงการ Partnership School Project

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมออนไลน์โครงการ Partnership School Project

อบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ด Kidbright

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ด Kidbright

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 4 ประจำปี 2565

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 4 ประจำปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 3 ประจำปี 2565

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 3 ประจำปี 2565