คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เบื้องต้นจัดการเรียนการสอนแบบ on line , on hand ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤษจิกายน และจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เบื้องต้นจัดการเรียนการสอนแบบ on line , on hand ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤษจิกายน และจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19

โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ประเพณีแซนโฎนตา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประเพณีแซนโฎนตา

Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน