รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 6 ประจาปี 2565

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 6 ประจาปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 5 ประจาปี 2565

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจางวด 5 ประจาปี 2565

ได้รับโล่รางวัลที่ ๒ โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Kidbright

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ได้รับโล่รางวัลที่ ๒ โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Kidbright

ร่วมให้กำลังใจนายอำเภอปราสาท โอกาสย้ายดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ร่วมให้กำลังใจนายอำเภอปราสาท โอกาสย้ายดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสุรินทร์

อบรมโครงการความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงวัย(PSP)

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน อบรมโครงการความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงวัย(PSP)

แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน ๕-ไม่เกิน ๑๒ ปี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน ๕-ไม่เกิน ๑๒ ปี

รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี ๒๕๖๕

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ