ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

1. วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอก คหกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร