การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร