วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอปราสาท (EOC) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร