ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานร้านกาแฟโรงเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร