คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2021

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

งานอนามัยโรงเรียนสุ่มตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานอนามัยโรงเรียนสุ่มตรวจการติดเชื้อโควิด 19

กิจกรรมนวดข้าว

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมนวดข้าว

งานอนามัยโรงเรียนตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานอนามัยโรงเรียนตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โครงการฟอร์ดฟื้นฟูอาชีพ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการฟอร์ดฟื้นฟูอาชีพ

ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔

การประเมินผลสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การประเมินผลสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา