คลังเก็บรายวัน: 5 ธันวาคม 2021

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

งานวันคนพิการสากล จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานวันคนพิการสากล จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

ตรวจ ATK นักเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ตรวจ ATK นักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ติดตามประเมินผลกิจกรรมพืชผัก

งานอนามัยโรงเรียนสุ่มตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานอนามัยโรงเรียนสุ่มตรวจการติดเชื้อโควิด 19

กิจกรรมนวดข้าว

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมนวดข้าว

งานอนามัยโรงเรียนตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน งานอนามัยโรงเรียนตรวจการติดเชื้อโควิด 19

โครงการฟอร์ดฟื้นฟูอาชีพ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการฟอร์ดฟื้นฟูอาชีพ