อบรมการเลี้ยงไส้เดือน

วันที่ 20 มกราคม 2564
นายบุญรักษ์ ครองมิ่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาเป็นวิทยากรในการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการคือครูบุคลากรนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลเชื้อเพลิงและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน การอบรมเริ่มภาคทฤษฎีและต่อด้วยภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไส้เดือนเห็นประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน และนอกเหนือจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานเรื่องน้ำส้มควันไม้ เตาเผาถ่าน และเตาเผาขยะเพิ่มเติมอีกด้วย

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร