วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามปราสาทร่วมใจรักษ์ ในครั้งนี้ ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร