ประชุมสามัญประจำปีสมาคมกีฬาหูหนวกแห่งประเทศไทย, โครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการ “โสตศึกษา”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร