แจ้ง ยกเลิกประกาศชั่วคราว หากสถานศึกษาดำเนินการแก้ไขเอกสารเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร