คลังเก็บรายวัน: 9 ตุลาคม 2021

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ประเพณีแซนโฎนตา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ประเพณีแซนโฎนตา

Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ร่วมแสดงมุฑิตาจิต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๔

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๒

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มอบเครื่องกรองน้ำ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มอบเครื่องกรองน้ำ

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู