คลังเก็บรายวัน: 19 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19

โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19