ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เบื้องต้นจัดการเรียนการสอนแบบ on line , on hand ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤษจิกายน และจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร