คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2021

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานร้านกาแฟโรงเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานร้านกาแฟโรงเรียน

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เปิดธนาคารัพฒนาชุมชนและโรงเรียนโสตฯสุรินทร์ สาขาบ้านเสม็ด

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน เปิดธนาคารัพฒนาชุมชนและโรงเรียนโสตฯสุรินทร์ สาขาบ้านเสม็ด

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันมาฆบูชา

บุคลากรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูดีศรีปราสาท” จำนวน 12 ท่าน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน บุคลากรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูดีศรีปราสาท” จำนวน 12 ท่าน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามทุ่งอรชัย) อ.ศรีขรภูมิ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามทุ่งอรชัย) อ.ศรีขรภูมิ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคีศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคีศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน