เปิดธนาคารัพฒนาชุมชนและโรงเรียนโสตฯสุรินทร์ สาขาบ้านเสม็ด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร